Associació CAUÉ - Amics de São Tomé e Príncipe

Com fer-se soci de l'Associació Caué?


Poden ser socis de l'Associació Caué aquelles persones, majors d'edat i amb capacitat legal per a obrar, que tinguin interés per les finalitats de l'Associació (vegeu el capítol III dels Estatuts).

Als efectes de comunicació, els socis han de disposar una conta de correu electrònic operatiu.

Quota anual vigent per soci de número: 20,00 €. La quota s'ha de fer efectiva mitjançant domiciliació bancària.

Per a formalitzar la sol.licitud d'inscripció, els interessats han de complimentar el formulari normalitzat (disponible a la web) i enviar-lo a l'adreça de l'Associació (Carrer Gran de Gràcia 252, 08012 Barcelona).

 

 

 

Índex general

Home

Mail > Web master

1