Associació CAUÉ - Amics de São Tomé e Príncipe

L'Associació Caué


Estatuts

Junta


L'ASSOCIACIÓ CAUÉ, AMICS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE és una organització no governamental de desenvolupament, sense finalitat de lucre ni orientació política, que té per objecte la posta en pràctica de totes aquelles activitats culturals, científiques, educacionals o tècniques que afavoreixin la difusió del coneixement sobre la cultura, l'economia, el patrimoni natural, artístic i humà de les Illes de São Tomé e Príncipe (Àfrica Occidental) i que permetin l'organitzció d'accions per al foment del desenvolupament econòmic i socials dels ciutadans d'aquelles illes.

Les activitats de l'Associació Caué s'estendran en el camp de la conservació dels valors culturals diferencials de São Tomé e Príncipe i en la defensa del seu patrimoni natural, del seu medi ambient i de la seva sostenibilitat.

Per al desenvolupament de les seves finalitats, l'Associació Caué podrà dur a terme les següents accions:

a) L'organització de tot tipus d'activitats formatives i projectes de cooperació per al desenvolupament econòmic i social i de la sostenibilitat de les illes de São Tomé e Príncipe.

b) El diseny i desenvolupament de programes de recerca científica o tècnica aplicada a la millora econòmica i social de São Tomé e Príncipe.

c) L'organització i producció de congressos, encontres, simpòsiums, seminaris, jornades, tertúlies, xerrades, exposicions, actes lúdics i culturals, cursos i qualsevol altre tipus d'activitats de difusió, informació, comunicació i sensibilització sobre la realitat de São Tomé e Príncipe i del seu context en el Golf de Guinea.

d) La cooperació i col.laboració amb institucions oficials, organitzacions i ONG que afavoreixin el desenvolupament cultural, econòmic i social dels ciutadans de São Tomé e Príncipe.

e) El foment d'intercanvis de naturalesa cultural i educacional amb els ciutadans i institucions de les illes de São Tomé e Príncipe.

f) La promoció i coordinació d'esforços i accions adreçades a la defensa de la infància i la joventut de São Tomé e Príncipe, especialment d'aquella que es trobi en situació de desprotecció, abandonament, orfandat o risc social.

g) El desenvolupament de programes d'apadrinament d'escolars i estudiants, així com d'ajudes al desenvolupament de les capacitats personals dels ciutadans de São Tomé e Príncipe.

h) La promoció de l'acollida temporal de menors per famílies espanyoles a l'objecte de poder seguir un tractament mèdic especialitzat, per motiu d'estudis o d'estada vacacional.

i) La promoció, creació i edició de revistes i publicacions de tot itpus, així com d'altres mitjans de comunicació que afavoreixin el coneixement de les illes de São Tomé e Príncipe.

j) La creació, organització i gestió de tots aquells servei que puguessin ser necessaris per al desenvolupament de les finalitats de l'Associació.

k) La concertació amb les diferents Administacions nacionals i regionals, Universitats, Fundacions, Organitzacions Professionals, Societats Científiques, Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament i Organismes Internacionals, per a la financiació i posta en marxa de programes de cooperació internacional relacionats amb el desenvolupament econòmic i social de les illes de São Tomé e Príncipe, així com de les altres illes del Golf de Guinea.

l) L'observança de l'ètica professional enfocada a la sostenibilitat social i mediambiental en l'exercici de totes i cadascuna de les seves activitats.

 

 

Home

Mail > Web master

 

1